Tại sao có người lại nói trong lúc mơ?

Tại sao có người lại nói trong lúc mơ?

Trong chúng ta, có người khi ngủ say bỗng nhiên mở miệng ni những câu bâng quơ. Chúng ta đều biết, những lời họ nói là những lời mơ ngủ, nhưng tại sao lại nói mơ?

Ai cũng biết, mọi hoạt động của con người đều chịu sự chi phối của đại não. Vì thế, rất nhiều người ví bộ não là bộ tư lệnh của cơ thể. Đại não quản lý rất nhiều công việc ở mọi phương diện. Do đó, đại não được phân thành rất nhiều đơn vị. Mỗi đơn vị quản lý một hoạt động khác nhau. Trong y học, người ta gọi những đơn vị này là trung khu. Bộ não có nhiều trung khu để quản lý mọi hoạt động của cơ thể con người. Khi chúng ta ngủ say, bộ tư lệnh này bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Chúng ta gọi các trạng thái của bộ não là ức chế, vì vỏ não luôn ở vào trạng thái ức chế. Vì thế trong lúc ngủ có một số việc mà người ta có thể hoàn thành một cách thoải mái, còn lúc tỉnh táo thì lại không thể làm được. Ví dụ, một người ngủ say không nghe thấy tiếng người bên cạnh nói chuyện, chúng ta thử đưa lại gần anh ta một thứ rất khó ngửi nhưng anh ta sẽ không có phản ứng gì. Một người ngủ say thì cũng không thể nói chuyện. Nhưng, có một số tình huống không giống như vậy. Khi một người ngủ chưa thật sâu, trạng thái các trung khu của não bộ không nhất định như nhau, có thể có trung khu đang hoạt động và có những trung khu khác đang nghỉ ngơi. Nếu như trung khu ngôn ngữ phụ trách phản xạ nói chuyện còn đang hoạt động, thì một người đang ngủ cũng có khả năng nói chuyện. Lúc này, anh ta có thể nói nhảm nhí gì đó.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bí mật cơ thể người
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com