Tại sao bị vọp bẻ?

Tại sao bị vọp bẻ?

12. What causes cramp?

Cramp is a painful spasm of muscle often caused by the deficiency of oxygen in it. When we exercise rigorously, the supply of oxygen starts running out. The energy required by the muscle in normal circumstances is provided by respiration, wherein the sugar is broken down using oxygen with the releaze of carbon dioxide, water and energy.

But when there is lack of oxygen, the energy supplied to the muscle is provided by breaking down sugar into lactic acid. This lactic acid in the muscle causes the cramp.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-13.jpg

Tại sao bị vọp bẻ?

Vọp bẻ là sự co rút gây đau đớn của cơ, thường là do thiếu oxy trong cơ. Khi chúng ta vận động mạnh, oxy cung cấp bắt đầu cạn dần. Năng lượng cần thiết cho cơ trong những điều kiện bình thường được cung cấp bởi sự hô hấp, trong quá trình hô hấp, đường được phân hóa bằng cách sử dụng ôxy để giải phóng carbon dioxide, nước và năng lượng.

Nhưng khi thiếu oxy, năng lượng cung cấp cho cơ được tạo ra bởi sự phân hóa đường thành acid lactic. Acid lactic trong cơ gây ra vọp bẻ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!