Tại sao Thế vận hội Olimpic được luân phiên cử hành tại các thành phố lớn trên thế giới?

Tại sao Thế vận hội Olimpic được luân phiên cử hành tại các thành phố lớn trên thế giới?

Mọi người đều biết rằng tinh thần của Thế vận Olimpic là hữu nghị, đoàn kết và công bằng. Nhằm phát huy ảnh hưởng, làm cho nhân dân toàn thế giới hiểu rõ tinh thần Olimpic, người ta đã biến các Thế vận hội Olimpic thành những đại hội thể dục thể thao long trọng lớn nhất hành tinh.

Ban đầu, Ủy ban Olimpic Quốc tế đã quy định rằng các Thế vận hội Olinlpic sẽ được luân phiên tổ chức tại các thành phố lớn trên thế giới.

Tuy nhiên khi đó một số người Hy Lạp cho rằng các Thế vận hội Olimpic nên tổ chức tại một địa điểm cố định. Vì Thế vận hội Olimpic hiện đại lần thứ nhất đã được cử hành thắng lợi ở Hy Lạp, cũng như di chỉ của các đại hội vận động Olimpic cổ đại nằm trên đất Hy Lạp, nên người Hy Lạp cho rằng Thế vận hội Olimpic là một bộ phận trong nền văn hóa dân tộc Hy Lạp. Vì thế để bảo tồn nền văn hóa rực sáng của Hy Lạp, các Thế vận hội Olimpic chỉ có thể cử hành ở Hy Lạp mà thôi.

Do đó quốc vương Hy Lạp George I đã đích thân đứng ra yêu cầu lấy thành phố Aten của Hy Lạp làm địa điểm vĩnh viễn của các Thế vận hội Olimpic. Song chủ của Ủy ban Olimpic Quốc tế hồi bấy giờ là ông Cubectanh kiên quyết giữ ý kiến cho rằng cuộc vận động Olimpic là của Hy Lạp, nhưng cũng là của toàn thế giới, vì toàn thế giới đều tuyên dương tinh thần Olimpic, cho nên các Thế vận hội Olimpic ắt phải được cử hành tại các thành phố lớn trên thế giới. Chỉ làm như thế mới có thể tạo điều kiện để nhiều người được tham gia cuộc vận động Olimpic và cuộc vận động Olimpic mới ngày càng phát triển. Vì thế từ đó về sau, các Thế vận hội Olimpic đã được các thành phố lớn trên thế giới chia nhau cử hành.

Nhưng người Hy Lạp vẫn không muốn như thế. Trong thời gian Hội nghị Vận động Olimpic khoá 21 năm 1976, thủ tướng Hy Lạp là Conxtantin Calamanlix đã viết thư gửi chủ tịch nhiệm kì thứ 6 của ủy ban Olimpic Quốc tế là Chilaninh, yêu cầu lần nữa đặt địa điểm vĩnh viễn của các Thế vận hội Olimpic ở Hy Lạp.

Năm 1982, Calamanlix được bầu làm tổng thống Hy Lạp, lại nêu ra yêu cầu tương tự. Song phong trào Olimpic là cuộc vận động của nhân dân toàn thế giới, quan niệm này đã ăn sâu vào trái tim và khối óc của con người, đã làm cho tinh thần Olimpic trở thành nguyện vọng chung của tất cả những người hâm mộ cuộc vận động Olimpic trên toàn thế giới. Vì thế cho tới ngày nay, các Thế vận hội Olimpic vẫn còn được các thành phố lớn trên thế giới chia nhau cử hành.

TRƯƠNG QUỐC DŨNG

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!