Tư duy máy tính là gì?

Tư duy máy tính là chỉ đơn giản là cách chia nhỏ các vấn đề và giải quyết chúng. Nó tương tự như tư duy khoa học và toán học, nhưng nó liên quan đến việc sử dụng các công nghệ trong quá trình. Tư duy máy tính có 4 thành phần chính:

  • Phân tách
  • Nhận diện mẫu
  • Tư duy trừu tượng
  • Tư duy thuật toán

Các thành phần này có vẻ như là khái niệm mới, nhưng trong thực tế, bạn đã sử dụng chúng trong cuộc sống của bạn và trong lớp học của bạn.

Phân tách là hành động chia nhỏ một vấn đề thành một loạt các bước nhỏ hơn. Khi bạn thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên nhất của bạn thường bạn phải thực hiện rất nhiều các bước nhỏ mà bạn thậm chí không nghĩ đến chúng như là một phần của toàn bộ quá trình. Bạn sẽ phải thực hiện bao nhiêu bước trước khi bạn đi làm ? Bạn có thể nghĩ đến một hoạt động nào đó như là một bước, giống như đi giầy, đó là thực sự là một danh sách phức tạp và có trình tự. Bạn đã tính đến cả việc quyết định đi đôi giày nào hoặc buộc dây giày chưa? Bạn có thể không nghĩ những điều này là các bước được thực hiện theo trình tự vì bạn thực hiện những hành động này một cách thường xuyên, nhưng mỗi bước này rất quan trọng cho quá trình hàng ngày của bạn.

Nhận diện mẫu là khả năng chú ý và sử dụng mẫu để giúp bạn giải quyết một vấn đề. Bạn có thể nhận thấy rằng một số học sinh của bạn luôn luôn đi giầy sneaker và đi muộn tiết học vào ngày Thứ 3 của bạn sau khi tham gia một tiết học thể dục thể thao trên khuôn viên trường. Bạn có thể dự đoán rằng kế tiếp thứ tuần tới các học sinh này một lần nữa sẽ không đúng giờ.

Tư duy trừu tượng là khả năng khái quát và ưu tiên các mẫu bạn thấy để hiểu được mẫu nào sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Đây là khả năng nhận biết, như trong ví dụ trước đó, vị trí của các lớp học thể dục thể thao chính là các mẫu lặp lại gây ra vấn đề chứ không phải là các chiếu giày .

Tư duy thuật toán là phương pháp tạo ra chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề và tránh các vấn đề xảy ra. Một ví dụ về điều này sẽ là việc đưa cho các học sinh hay đi muộn một danh sách các hướng dẫn để giúp các em tiết kiệm thời gian đi lại trong khuôn viên trường để họ đi học đúng giờ.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!