Tưới nước hợp lý cho lúa

Tưới nước tiết kiệm

04 tuoinuoctietkiem1.jpg
04 tuoinuoctietkiem2.jpg
04 tuoinuoctietkiem3.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam