Tính cách người Hà Nội/Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. BKT HN-1: Bách khoa thư Hà Nội, Tập 1: Lịch sử. - NXB Văn hóa - Thông tin, Viện NC và phổ biến kiến thức bách khoa, 2009.

2. Diendan.hocmai 2008: Có nên đưa truyện ngắn “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải vào chương trình giáo dục phổ thông? - http://diendan.hocmai.vn/archive/index.php/t-45941.html

3. DNSGCT 2010: Hà Nội - Sài Gòn trong mắt một khách Tây. -http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/dothi.net/Ha-Noi--Sai-Gon-trong-mat-mot-khach-Tay/4638048.epi

4. Dương Phương Thảo 2009: Vừa ăn vừa nghe chửi. - http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=110755

5. Đỗ Long - Đức Uy 2004: Tâm lý học dân tộc. - H.: NXB ĐHQG-HN.

6. Đức Uy 2010: Có hay không một "tính cách Hà Nội"? -http://www.hanoi36phophuong.vn/Document/Detail/Id/215

7. Eva.vn 2010: Mua hàng nghe... chửi mới vui? - http://www.eva.vn/gia-ca-thi-truong/mua-hang-nghe-chui-moi-vui-c2a22969.html

8. Hoàng Dũng 2009: Ăn hàng Hà Nội: Miệng nhai, tai nghe chửi. -http://vietnamnet.vn/bvkh/2009/02/829411/

9. Hoàng Hưng 2010: Lối sống người Hà Nội qua ba thế hệ một gia đình trí thức. -http://www.diendan.org/viet-nam/loi-song-nguoi-ha-noi/

10. Hồ Sỹ Vịnh - Nguyễn Duy Bắc 2010: Cảm thụ cái đẹp và người Hà Nội thời nay. -http://unescovietnam.vn/vnf/index.php?option=com_content&view=article&id=444:cm-th-cai-p-va-ngi-ha-ni-thi-nay&catid=117:con-ngi&Itemid=333

11. Hội ngôn ngữ học HN 2010: Hà Nội - những vấn đề ngôn ngữ văn hoá (tập bài báo). - H.: NXB Thời đại.

12. Lam Khê - Khánh Minh (sưu tầm tuyển chọn) 2010: Các nhà văn hoá Việt Nam và người nước ngoài nói về Thăng Long - Hà Nội. - H.: NXB Thanh niên.

13. Lan Anh 2006: Công ty kem đứng. - http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/146355/Cong-ty-kem-dung.html

14. Lê Phú Khải 2010: Như thế nào là người Hà Nội? -http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/06/100610_hanoi_lephukhai.shtml

15. Lê Xuân Mậu 2010: Người Hà Nội như một danh xưng. -http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/1000_nam_thang_long/309292/nguoi-ha-noi-nhu-mot-danh-xung.htm

16. Mai Khánh 2006: Tính cách người Hà Nội. - http://diendan.nguoihanoi.net/viewtopic.php?t=5088

17. Nguyễn Khải 1995: Một người Hà Nội (truyện ngắn). - Trong tập: “Hà Nội trong mắt tôi”, NXB Hà Nội.

18. Nguyên Ngọc 2006: Hãy tôn trọng quyền tiêu dùng của người dân (Đăng Nam ghi). -http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/146358/Hay-ton-trong-quyen-tieu-dung-cua-nguoi-dan.html

19. Nguyễn Trương Quý 2003: Tính cách người Hà Nội. - http://pdu.vn/main/forum/archive/index.php/t-18.html

20. Nguyễn Viết Chức (cb) 2010: Những giá trị lịch sử - văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. - H.: NXB Thời đại.

21. Phan Huy Dũng 2009: Tiếp cận văn bản Một người Hà Nội của Nguyễn Khải. -http://phanthanhvan.vnweblogs.com/post/8200/136543

22. Phan Linh Anh 2010: Vừa bán hàng vừa dọa khách. - http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Mua-sam/2010/07/3BA1E39F/?p=2#aComment

23. Phương Tân 2007: Tính cách người Hà Nội. - http://www.sggp.org.vn/doisonghanoi/2007/12/133547/

24. Ru.wikipedia - http://ru.wikipedia.org/wiki/Характер_(психология)

25. SỉLẻ.VN 2010: Có mẹ nào từng ăn chửi ở chợ Ngã tư sở chưa vào coment nào. -http://raovat.sile.vn/loai-khac/co-me-nao-tung-an-chui-o-cho-nga-tu-so-chua-vao-coment-nao-585673.html

26. TĐTH 1986: Từ điển triết học. - Mát-xcơ-va: NXB. Tiến bộ.

27. Toquoc 2010: Nét thanh lịch - một tính cách rất Hà Nội. -http://www.hanoiyeu.com/forum/showthread.php?t=1262

28. Thường Trung 2009: Tính cách thanh lịch của người Hà Nội? -http://huongsenviet.blogspot.com/2009/01/tnh-cch-thanh-lch-ca-ngi-h-ni.html

29. Trang Hạ 2010: Làng trong phố (1-15). - http://trangha.wordpress.com/2010/06/24/lang-trong-ph%e1%bb%91-1-nha-co-dau-d%e1%bb%af/ và tiếp theo.

30. Trần Đình Hượu 1998: Nho giáo và văn học việt nam trung cận đại. - H.: NXB Giáo dục. 548 tr.

31. Trần Ngọc Thêm 1996: Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. Cách nhìn hệ thống - loại hình. - Tp. HCM: NXB Tp. Hồ Chí Minh.

32. Trần Ngọc Thêm 2006: Lý luận văn hoá học (tập bài giảng cho HVCH và NCS). - BM văn hoá học, Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG-HCM (lưu hành nội bộ).

33. Trần Ngọc Thêm 2009: Giá trị và sự chuyển đổi hệ giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam. -http://www.vanhoahoc.edu.vn/content/view/1683/70/

34. Trần Ngọc Vương 2000: Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam. - NXB ĐHQG Hà Nội.

35. Văn Quang 2010: Thư giãn Chủ nhật: Chỉ Hà Nội mới có. -http://boxitvn.wordpress.com/2010/07/25/th%C6%B0-gin-ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%ADt-ch%E1%BB%89-h-n%E1%BB%99i-m%E1%BB%9Bi-c/

36. Viện TT KHXH 1998: Căn tính tộc người (tập bài dịch). - H.: Thông tin KHXH- Chuyên đề.

37. VTC News 2010: Bảo tồn nét thanh lịch của người HN thế nào? - http://www.vtc.vn/394-258196/phong-su-kham-pha/bao-ton-net-thanh-lich-cua-nguoi-hn-the-nao-bai-6.htm

38. VTC News 2010: Đi tìm nét đẹp của người Hà Nội. - http://www.vtc.vn/394-257377/phong-su-kham-pha/di-tim-net-dep-cua-nguoi-ha-noi.htm

39. Vương Trí Nhàn 2006: Đó là một tàn dư cần xóa bỏ (Thu Hà ghi). - http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/146357/Do-la-mot-tan-du-can-xoa-bo.html

40. Xuân Ngọc 2010: Tát khách hàng vì vào xem mà không mua. - http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Mua-sam/2010/07/3BA1E5A6/

41. Михайлов А. В. 1990: Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М.: Наука.

42. Шишова Н.В. и др. 2000: Соотношение провинциальной и столичной культуры. - B: “История и культурология, Изд. 2-ое, перер. и допол. - M.: Логос.

Nguồn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!