Tính cách người Hà Nội

TÍNH CÁCH NGƯỜI HÀ NỘI: HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

(ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh)

Dai-le-ky-niem-1000-thang-long-ha-noi.jpg

Sự phát triển vượt bậc về quy mô dẫn đến tình trạng gần như vượt ra khỏi tầm kiểm soát về mặt văn hoá - xã hội. Đứng tại thời điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội này, chúng ta cần phải có những hành động thiết thực để trả lại cho Hà Nội những nét đẹp trong tính cách mà người Hà Nội vốn có. Hãy bớt ngợi ca những cái đẹp của ngày hôm qua mà hôm nay đã không còn. Chính quyền đô thị và người dân Hà Nội hãy tuyên chiến với những thói xấu mà việc để nó len lỏi vào có phần lỗi của mỗi chúng ta. Cần khôi phục lại những nét đẹp đã trở thành bản sắc của người Hà Nội, tái lập hệ thống tính cách người Hà Nội trong bối cảnh của một Hà Nội đương đại, tạo thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội - một thành phố văn hiến, anh hùng, vì hòa bình.

Bài viết "Tính cách người Hà Nội hôm qua, hôm nay và ngày mai" là báo cáo trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”, cũng được đăng lại toàn văn trên trên website dangcongsan.vn và trên báo Lao động số 39 ra ngày 8-10 tháng 10-2010.

  1. I. Khái niệm, tư liệu, phương pháp
  2. II. Khung cấu trúc tính cách người Hà Nội
  3. III. Tính cách người Hà Nội trong quá khứ
  4. IV. Tính cách người Hà Nội trong hiện tại
  5. Tài liệu tham khảo

Nguồn

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!