Tính cách khó thay đổi: Thiên thời và Tính cách

Tính cách khó thay đổi: Thiên thời và Tính cách

Người ta đang liên tục dự đoán sự vận hành của thiên thể xa xôi sẽ có ảnh hưởng tế nhị đến thâm tâm của con người. Mặc dù hiện nay còn chưa tìm được chứng minh làm cho người ta tin, nhưng có một số nhà khoa học có tầm cỡ vẫn chưa chịu từ bỏ những cố gắng về mặt này.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!