Tình yêu thương tác động đến sự phát triển trí não

Tình yêu thương tác động đến sự phát triển trí não

Những hoạt động khiến cho con bạn cảm thấy an toàn và thích thú cũng góp phần thúc đẩy trí thông minh của bé. Đáp lại những dấu hiệu của bé, bạn giảng giải và nói cho bé biết hành động của bé cũng ảnh hưởng đến bạn: "Ừ, mẹ thương con lắm! Con cười với mẹ phải không?..."

Khi bé chơi với bạn là lúc bé đang thực hiện những bước suy nghĩ, sáng tạo đầu tiên. Động tác cho và nhận đồ chơi cũng giúp bé phát triển đều hơn khả năng nhìn, nghe và các kỹ năng khác trong cùng một lúc.

Sự giao tiếp hai chiều giúp con bạn có những cảm nhận sâu sắc. Khi bé biết rằng hành động và cảm xúc của cháu có ảnh hưởng đến bạn, bé bắt đầu xem bạn như một đối tượng khác biệt với bé. Nhận thức về những chăm sóc bạn dành cho bé sẽ dẫn đến việc bé đáp trả lại bằng cách chăm sóc cho bạn. Và đó chính là sự quan tâm, lo lắng cho nhau, là nền tảng của đạo đức ở mỗi người.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!