Tình cảm thật sự phải phù hợp với hoàn cảnh tương ứng

Chương 1: Tình cảm thật sự phải phù hợp với hoàn cảnh tương ứng

Khi nói chuyện cũng nên suy nghĩ, chú ý kết hợp hài hoà với hoàn cảnh xung quanh. Tục ngữ nói rằng: "đến núi nào thì viết bài ca ấy" chính là cũng có ý như vậy. Đương nhiên, phạm vi hoàn cảnh của cuộc nói chuyện cũng có độ rộng hẹp của nó, nó bao gồm hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh xã hội và các nhân tố có liên quan đến hai người nói chuyện như: thân phận, địa vị, tư tưởng, tính cách, tâm lý, hoàn cảnh... Vận dùng thuật đánh vào tâm lý để mở cánh cửa sổ tâm hồn của người khác càng nên chú ý đến sự hoà hợp với hoàn cảnh, phải hết sức giao hoà với hoàn cảnh, nếu không sẽ bị người khác cười chê hoặc đạt được hiệu quả ngược lại. Dưới đây, chúng tôi đưa ra một vài ví dụ về những câu chuyện của nhà thông thái đã làm được việc dung hoà với cảnh vật.

  1. Câu nói thông minh của Đông Phương Sóc đã cứu nhũ mẫu
  2. Mưu sĩ đoán chữ làm kinh hoàng hoàng đế
  3. An Lăng Triền khéo léo bày tỏ lòng chung thuỷ
  4. Lấy ngay bản thân mình để phản bác lại kẻ địch

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!