Tìm kiếm sự tự đột phá

Tìm kiếm sự tự đột phá

Con người rất dễ tha thứ cho bản thân. Đa số mọi người đều có tâm lý cái gì cho qua được thì cho qua, có lỗi lầm gì thì thường tìm một lô lý do để phủ nhận, mà không tìm cách cải thiện hay giải quyết căn bản. Cũng vì thế, họ không thể phát huy hết tiềm lực của mình. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Ngược lại, khi quan sát những người thành đạt, không có ai là không phát huy hết tiềm năng của cá nhân họ. Gặp bất kỳ trở ngại nào họ cũng thường cố gắng hết sức tự mình đột phá, cuối cùng đạt được thành công.

Nguyên nhân dẫn đến việc không thể phát huy được tiềm lực là không biết thoát ra khỏi sự trói buộc của quan niệm vốn có. Tức là cho rằng không làm được và không thử làm bao giờ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!