Tìm hiểu sự thay đổi của cơ thể

Tìm hiểu sự thay đổi của cơ thể

Người xưa nói, con trai dậy thì muộn. Một mặt là do con trai có thời gian phát dục muộn, mặt khác, tính cách của con trai không tinh tế, nhạy cảm như con gái. Nhưng con trai cũng phải đối diện với tất cả những "rắc rối" trong quá trình dậy thì của mình giống như con gái. Vậy thì, chi bằng hãy nói trước để con trai hiểu.

Kipkis.com-80-loi-bo-gui-con-trai-tiplc-1.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 80 lời bố gửi con trai
  • Tác giả: Hán Trúc
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: tve-4u.org
"Like" us to know more!