Star - Sao

Star - Sao

Star is a name given to a big globe shaped structure, a fixed heavenly body, which has its own light. The sun is a star of the solar system. They add to the major portion of the Universe.

Sao là tên được đặt cho một cấu trúc mang hình khối cầu lớn, một thiên thể cố định, có ánh sáng của riêng nó. Mặt trời là một ngôi sao trong hệ mặt trời. Chúng bổ sung vào phần chính của vũ trụ.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-43.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!