Space - Không gian

Space - Không gian

Thuật ngữ không gian xác định một vùng; vốn bên ngoài trái đất. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng không gian là toàn bộ vũ trụ bao gồm cả trái đất.

The term space defines the region, which is beyond the planet Earth. In other words, we can say that space means the whole universe including the Earth.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!