Sao Thủy giống và không giống mặt trăng ở những điều nào?

Sao Thủy giống và không giống mặt trăng ở những điều nào?

17. How is Mercury similar and dissimilar to the moon?

Mercury is, in many ways, similar to the moon. It's surface is heavily cratered and very old. On the other hand, Mercury is much denser than the moon. Mercury is the second densest, major body in the solar system, after Earth.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-8.jpg

Sao Thủy giống và không giống mặt trăng ở những điều nào?

Sao Thủy xét theo nhiều khía cạnh giống với mặt trăng. Bề mặt của nó bị tạo hố rất nhiều và rất lâu đời. Mặt khác, sao Thủy đặc hơn rất nhiều so với mặt trăng. Sao Thủy là hành tinh có độ đặc đứng thứ hai trong hệ mặt trời, sau trái đất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!