SCRUM

SCRUM

Tôi nhận được một email từ một người phát triển phần mềm, có viết: “Công ti chúng em chọn Scrum là phương pháp phát triển duy nhất và chúng em nhận được đào tạo Scrum từ một công ti tư vấn. Tuy nhiên sau vài tháng, nhiều dự án đã thất bại và người quản lí giận chúng em. Chúng em không biết điều gì xảy ra. Xin thầy giúp đỡ.”

Đáp: “Scrum là cách tiếp cận Agile phổ biến nhất hiện đang được dùng trong các công ti phần mềm toàn thế giới. Nó là qui trình đơn giản nhưng quản lí rất hiệu quả cho phát triển phần mềm. Scrum có thể giúp tổ dự án quản lí thay đổi trong phạm vi của dự án. Các lặp Scrum giúp tổ phát triển sản phẩm trong vài bước gia tăng được gọi là Sprint (1 tới 4 tuần) nơi tổ có thể lấy được phản hồi từ người dùng một cách nhanh chóng. Qui trình Scrum là đơn giản, rõ ràng và dễ học, những cuộc họp “đứng hàng ngày” của nó cho phép tổ chia sẻ thông tin một cách hiệu quả; “Sơ đồ Burndown (cháy xuống)” giúp các thành viên tổ kiểm tra trạng thái dễ dàng.

Vấn đề chung nhất của dự án dùng Scrum là họ không tuân theo qui trình mà thường nhảy qua vài bước khi họ thấy khớp. Chẳng hạn, các thành viên tổ có thể nói với nhau: “Chúng ta đã biết phải làm gì rồi, tại sao bận tâm cập nhập tồn dư của bước nước rút sprint? Điều đó là phí thời gian.” Mọi qui trình được xác định cho một chủ định, nếu bạn không tuân theo nó thì bạn không dùng Scrum tương ứng. Trong trường hợp đó bạn có thể có vấn đề nhưng đó không phải là vì Scrum.

Scrum được thiết kế như “qui trình phát triển nhẹ″ cho dự án nhỏ với tổ nhỏ (3 tới 8 người) những người làm việc cùng nhau ở cùng chỗ. Nó KHÔNG phải là thiết kế cho dự án lớn với tổ phân bố lớn nơi các thành viên ở nhiều khu vực địa lí và trong các múi giờ khác nhau. Nếu dự án của bạn là lớn hay tổ của bạn bao gồm nhiều người và nhiều người không ở cùng một vị trí, tôi gợi ý rằng bạn KHÔNG dùng Scrum. Cho dù nó có thể “tăng qui mô” như một số nhà tư vấn đã gợi ý nhưng tôi sẽ không khuyến cáo nó. Xin nhớ cho rằng Scrum không phải là “một cỡ khớp cho tất cả” và việc tăng qui mô yêu cầu nhiều nỗ lực, điều phối và chừng nào bạn còn chưa có kinh nghiệm, đừng dùng Scrum cho cái gì đó mà nó không được thiết kế cho.

Scrum là tuyệt cho dự án Web, cho dự án cần cập nhật nhanh nhưng KHÔNG cho hệ thống mấu chốt như thiết bị y tế, hàng không và vũ khí, hay hệ thống quốc phòng. Những dự án này yêu cầu nhiều chăm nom bởi vì rủi ro cao. Chúng cần đáp ứng mong đợi an toàn như phân tích yêu cầu, đảm bảo chất lượng, và thiết kế cho tin cậy, kiểm thử chất lượng, tài liệu dự án, quản lí cấu hình và theo dõi vết được. Những dự án này là phù hợp cho thực hành vòng đời phần mềm truyền thống hơn là Scrum.

Công ti phần mềm nên có vài phương pháp luận phát triển chứ không chỉ một. Người quản lí dự án nên lựa phương pháp thích hợp cho từng dự án tương ứng. Scrum có thể không là phương pháp đúng cho nên công ti phải chọn một cách khôn ngoan.

English version

Full article: SCRUM

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Quản lý dự án
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.