Sự thành công ở thời hiện đại

Sự thành công ở thời hiện đại

Vài sự kiện của sự thành công:

Thời nào cũng là thời “hiện đại”, ít nhất là đối với người đương sống ở thời đó

Đối với các cụ của chúng ta thì thời của các cụ là hiện đại.

Đối với ông bà chúng ta thì thời ông bà chúng ta là hiện đại,

Bây giờ, chúng ta cho những thời đó là cổ rồi. Nhưng những thời đó đã thực hiện được nhiều thành công rực rỡ trong thương mại[1], văn chương, mỹ thuật. Nếu bạn muốn thành công do sức của mình - chỉ sự thành công đó mới giá trị - th bạn phải có một số điều kiện.

Đây là những điều kiện quan trọng nhất:

1. Thể chất mạnh khỏe.

2. Cảm xúc dồi dào.

3. Trí óc được tôi luyện.

4. Kiến thức hợp thời, biết nhìn vào tương lai.

5. Được người khác tin cậy, và có tài giao tế.

6. Ý chí cương cường.

7. Văn hóa thanh nhã.

Sự thực, những đức tính đó cũng cần thiết ở các thế kỷ trước, nhưng không chỉ như thời nay vì hồi xưa hễ có nhiều tiền là có quyền cao chức trọng,

Ngày nay thì khác hẳn, tiền của không đủ thay thế những đức đó.

Chú thích

 1. Tc giả là người Anh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Con đường lập thân
 • Tác giả: W.J.Ennever
 • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản: Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 1999
 • Tạo file DOC: Hoi_ls
 • Sửa lỗi: Goldfish
 • Tạo eBook: Hoi_ls
 • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
 • Nguồn: e-thuvien.com