Sự khác nhau giữa Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ

Sự khác nhau giữa Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ

Như vậy, Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ được gọi chung là Ký Kỷ, nhưng những ghi chép trong hai bộ đó không hẳn giống nhau. Phần viết về thời đại các vị thần của Nhật Bản thư kỷ chiếm hết Quyển 1 và Quyển 2, toàn bộ chia làm 11 đoạn, sau phần nội dung chính còn đưa thêm các thuyết khác nhau bắt đầu từ “Trong một cuốn sách khác viết như sau... ”. Từ những thuyết khác nhau này có thể thấy trong quá trình biên soạn Ký Kỷ không phải chỉ có một thần thoại thống nhất, mà người ta đã phải trải qua nhiều thao tác thử nghiệm khác nhau để xây dựng những thần thoại đó. Trong một thời gian dài, người ta đã dùng chủ yếu là bộ Nhật Bản thư kỷ còn việc “phát hiện” ra bộ Cổ sự ký thì phải đợi đến Motoori Norinaga(18).

Ở đoạn đầu phần chính của Nhật Bản thư kỷ có viết: “Thời xưa, khi trời đất hỗn mang, âm dương chưa phân biệt, mọi thứ sinh sôi nảy nở, hỗn độn như đàn gà con”. Đây được biết đến là câu văn lấy từ Hoài Nam Tử của Trung Quốc. Hơn nữa, bộ sách này còn cho rằng: “Trời sinh ra trước, sau đó đất mới định hình” và khác với Cổ sự ký khi Takama-no-hara được coi là tiền đề. Cổ sự ký có những thần thoại sinh ra trên nền tảng là thế giới các vị thần gọi là Takama-no-hara, còn ở Nhật Bản thư kỷ thì sự sinh ra của các vị thần lại lấy trung tâm là sự đối sánh của hai cực Trời và Đất. Tuy nhiên, dù thế nào thì qua đây chúng ta cũng có thể thấy rõ một điều rằng, đây là những bộ sử được xây dựng nhằm tạo cơ sở cho tính chính đáng trong quyền lực thống trị của Thiên hoàng. Trong kết cấu cơ bản đó, những câu chuyện có nguồn gốc cổ hơn và thần thoại của các hào tộc cũng được thêm thắt vào.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!