Sự hình thành nền tảng tư tưởng của Phật giáo Nhật Bản

Sự hình thành nền tảng tư tưởng của Phật giáo Nhật Bản

Dưới ảnh hưởng của trào lưu học thuật sôi nổi trong giới Phật giáo cuối thời Nara, những tư tưởng mới của Saichō và Kūkai đã được hình thành. Về những tư tưởng của Saichō và Kūkai, những năm gần đây người ta đã nhìn nhận lại, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đánh giá vai trò của họ trong toàn bộ lịch sử tôn giáo Nhật Bản. Trên thực tế, nền tảng tư tưởng Phật giáo Nhật Bản hầu như đã được tạo dựng vào đầu thời Heian (Bình An, 794-1185/1192) và sự phát triển tư tưởng sau đó bao gồm cả Phật giáo thời Kamakura (Liêm Thương, 1185/1192-1333) đều là sự ứng dụng trên nền tảng tư tưởng này.

Vậy thì vấn đề đặt ra là những tư tưởng nền tảng của Phật giáo Nhật Bản đã được hình thành như thế nào vào thời kỳ này? Về mặt giáo lý thì tư tưởng Nhất thừa của Saichō có ảnh hưởng lớn nhất và về giới luật thì tư tưởng Đại thừa giới cũng do Saichō đề xướng là căn bản nhất. Và ở đây chúng ta cần phải bổ sung cả tư tưởng Tức thân thành Phật của Mật giáo do Kūkai đề xuất. Những tư tưởng này đã hình thành nên nền tảng mang tính cổ tầng của Phật giáo Nhật Bản. Không chỉ Phật giáo, những tư tưởng này còn có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự phát triển của toàn bộ tôn giáo Nhật Bản sau đó.

Xét về quan hệ với chính quyền trung ương, Thiên Thai tông của Saichō và Chân Ngôn tông của Kūkai đều không phải là Phật giáo quốc gia được duy trì bởi chính quyền trung ương như Nam Đô lục tông, mà vừa giương mục tiêu bảo hộ quốc gia lại vừa tăng cường thế lực để có thể độc lập với chính quyền trung ương. Việc tìm kiếm và xây dựng các căn cứ như Hieizan (Tỷ Duệ Sơn) và Kōyasan (Cao Dã Sơn) ở xa kinh đô cũng là vì mục đích đó. Bởi vậy, hai tông phái này đã có thể kết hợp một cách hữu cơ trên lĩnh vực nghiên cứu giáo lý và tu hành.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!