Sự dung hòa

Sự dung hòa

Hạnh phúc là khi mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn đều hướng về cùng một mục đích tốt đẹp.

Mahatma Gandhi

Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, hãy tự hỏi mức độ sẵn lòng dung hòa của bản thân chúng ta là bao nhiêu.

Nếu chúng ta vẫn còn cảm thấy cái tôi của mình là quá lớn để có thể chấp nhận thay đổi, chấp nhận tự điều chỉnh cho phù hợp với việc đón nhận một người bước vào trong cuộc đời mình, thì hãy đừng nên tham gia vào mối quan hệ đó để tránh những bất hạnh có thể xảy ra.

Không có sự hòa hợp nào là tuyệt đối. Khoảng trống giữa hai tâm hồn không thể một sớm một chiều là có thể tan biến để cho hai nửa hình tròn có thể hợp nhất một cách khít khao. Thay đổi mình, không có nghĩa là chúng ta đánh mất bản thân. Đó chỉ là một chút đắn đo suy nghĩ để biết khi nào hành động hoặc không, khi nào tỏ rõ quan điểm hoặc im lặng, khi nào nhượng bộ hoặc cương quyết bảo vệ lập trường, khi nào cần đặt ra giới hạn hoặc có thể vượt qua…

Sự khôn ngoan trong tình yêu là khi chúng ta đạt được mức cân bằng giữa sự nhượng bộ và tiến về phía trước. Hãy dung hòa giữa bản thân và người ta yêu để có được một tình yêu đẹp đẽ, tuyệt vời nhất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bí mật tình yêu
  • Tác giả: Leo Buscaglia
  • Nhà xuất bản: First News và Nhà xuất bản Trẻ
  • Nguồn: tuoitre.com.vn

Có thể bạn muốn xem