Sự bốc hơi là gì?

Sự bốc hơi là gì?

8. What is evaporation?

When the water is heated up, it changes from liquid into tiny invisible water droplets, which float in the air. This process is called evaporation.

Sự bốc hơi là gì?

Khi nước được làm nóng, nó thay đổi từ dạng lỏng thành những giọt nước rất nhỏ không nhìn thấy được, bay trong không khí. Quá trình này gọi là quá trình bốc hơi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!