Sử dụng thời gian hợp lý

Sử dụng thời gian hợp lý

Ông trời cho mỗi người một quỹ thời gian như nhau, nhưng hiệu quả đem lại thì tùy vào cách sử dụng. Lấy một người đang học tiếng Anh làm ví dụ, sau khi ngủ dậy, những công việc thường làm của anh ta là đánh răng, rửa mặt năm phút, tắm mười phút, thay quần áo năm phút, ăn sáng mười phút, sau đó nghe băng tiếng Anh nửa tiếng, rồi đi làm. Tính tổng cộng anh ta mất một tiếng đồng hồ. Nhưng nếu sau khi ngủ dậy, người đó bật máy ghi âm lên, vừa làm những công việc thường ngày kia, vừa nghe băng, thì những công việc nói trên chỉ tiêu tốn có ba mươi phút là có thể hoàn thành được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!