Sụn là gì?

Sụn là gì?

11. What is cartilage?

Cartilage is a smooth, tough but flexible part of the body's skeleton system. All cartilage is made of matrix, which consist of fibres made of proteins.

It is found in several parts of the body, such as the outer part (pinna) of the ear, the tip of the nose, the larynx and the wind pipe.

Cartilage is found in all movable joints where it helps to reduce friction and acts as a shock absorber.
According to their different physical properties, there are various types of cartilages like elastic cartilage, hyaline cartilage etc. Unlike bone, cartilage has no blood supply and does not repair itself when damaged. Cartilage is found in the skeleton where its toughness, smoothness and flexibility are most needed. Cartilage is composed of matrix in which fibres made of proteins called collagen are found.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-12.jpg

Sụn là gì?

Sụn là phần mềm dai nhưng linh hoạt trong hệ thống bộ xương của con người. Tất cả các sụn đều được tạo thành từ một mạng gồm các sợi protein.

Sụn có ở nhiều phần khác nhau trong cơ thể, như phần ngoài cùng của tai (loa tai), chóp mũi, thanh quản và khí quản. Sụn có ở tất cả các khớp chuyển động, ở đó nó giúp làm giảm ma sát và có tác dụng như một bộ giảm chấn.

Tùy theo các đặc tính sinh lý khác nhau, có nhiều loại sụn như sụn đàn hồi, sụn trong suốt hyaline, v.v. Không giống như xương, sụn không có mạch máu cung cấp và không tự sửa chữa được khi bị hư hại. Sụn được tìm thấy trong bộ xương ở những nơi nào mà tính dai, mềm mại và đàn hồi là cần thiết nhất. Sụn được tạo thành bởi một chất cơ bản trong đó có các sợi protein gọi là collagen.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!