Sợ chính quyền hà khắc hơn sợ hổ

70. Sợ chính quyền hà khắc hơn sợ hổ

Khổng Tử du thuyết sang Tề, đi ngang qua núi Thái Sơn, nghe ai oán tiếng khóc từ trong rừng sâu vẳng tới.

Khổng Tử nói:

- Tiếng khóc của người đàn bà này ta nghe như trong nhà có trùng tang!

Người sai Tử Cống đến hỏi. Người phụ nữ vuốt nước mắt than:

- Ở đây lắm hổ. Bố chồng tôi bị hổ vồ, chồng tôi cũng thác về hổ, bây giờ con tôi lại chết về hổ nữa. Thảm lắm ông à!

Tử Cống bảo:

- Thế sao bà không bỏ chỗ này ra ngoài xóm đông đúc kia ở mà tránh nạn?

- Tuy vậy, ở đây còn có thể sống được, chứ ở nhoài ấy chính sách quan trên hà khắc tàn bạo không sống nổi mới bỏ vào đây - người phụ nữ ngậm ngùi, kể lể.

Tử Cống đem chuyện thưa lại với Khổng Tử.

Khổng Tử nói với đám môn sinh:

- Các ngươi nhớ lấy: chính sách cai trị dân hà khắc khốc hại hơn cả hổ dữ!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!