Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản/Lời nói đầu

Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản/Lời nói đầu

Cuốn "Sổ tay giáo dục gia đình" này được biên soạn nhằm trợ giúp các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi từ sơ sinh đến khi vào học tiểu học, trung học cơ sở trong việc khắc sâu sợi dây tình cảm giữa cha mẹ với con cái và giáo dục nên những con người có tâm hồn phong phú.

Cuốn sổ tay này viết về những điều liên quan tới giáo dục gia đình và nuôi dạy con mà chúng tôi mong muốn từng gia đình suy ngẫm và thực hiện. Mong rằng các bậc cha mẹ hãy đọc và coi đây như là căn cứ trong việc nuôi dạy con. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong những người ở bên các bậc cha mẹ như ông, bà và đông đảo những người khác cùng đọc cuốn sách này.

Việc nuôi dạy trẻ rất vất vả, nhưng cũng đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Vì vậy, nếu như cuốn sổ tay này góp được một phần nhỏ vào việc đó thì thực sự là niềm hạnh phúc đối với chúng tôi.

Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!