Sâu phao

Sâu phao

Nymphula depunctatus Guenee

06 sauphao.jpg

Tên khác- Nymphula staynalis; Zebronia decassalis (Guenee); Hydrocaupa depunctalis (Guenee)

- Sâu phao chỉ hại trên ruộng lúa nước, không hại trên lúa cạn.

- Nếu trong ruộng lúa cùng có sự xuất hiện gây hại của ruồi và sâu đục thân thì tác hại của chúng gây ra sẽ làm năng suất lúa giảm đáng kể.

  • PHÒNG TRỪ

- Rút nước để ruộng cạn vài giờ sâu có thể chết vì không thể bơi đi kiếm ăn được.

- Khi sâu có mật độ cao phun các loại thuốc Regent 800WP, Padan 95SP, Actara 25WG để diệt sâu non.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam