Sâu cuốn lá nhỏ

Sâu cuốn lá nhỏ

Medinalis Guenee

Gây hại từ khi lúa đẻ nhánh tới khi lúa ngậm sữa. Quan trọng nhất là giai đoạn lúa đẻ nhánh làm đòng. Những năm có khí hậu mát mẻ, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ thường phát sinh nặng.

  • Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ
06 saucuonlanho.jpg

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại là nơi trú ngụ qua đông.

- Cấy dày vừa phải. Chăm sóc bón phân hợp lý.

- Bẫy đèn diệt bướm. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Khi sâu non có mật độ 9-12 con/m2 (giai đoạn lúa đẻ nhánh), 6-9 con/m2 (lúa làm đòng) cần phun thuốc.

06 saucuonlanho-1.jpg

- Dùng các loại thuốc Padan 95SP, Regent 800WP, Sumithion 50EC, Karate 2.5EC... phun khi sâu còn tuổi 1-2, sâu đã lớn cần phá bao lá trước khi phun mới có hiệu quả.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam