Sâu đục thân năm vạch đầu nâu

Sâu đục thân năm vạch đầu nâu

Chilo suppressalis Walker

Sâu đục thân 5 vạch Phát sinh nhiều ở vùng ôn độ thấp, ít lụt bão. Hại nặng ở giai đoạn lúa con gái- làm đòng; vụ xuân hại nặng hơn vụ mùa.

06 sauducthan5vachnau.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam