Sâu đục thân năm vạch đầu đen

Sâu đục thân năm vạch đầu đen

Chilo polychrysus Meyrich

- Thường xuyên điều tra để dự báo chính xác lứa sâu hại.

- Sau khi thu hoạch, thu dọn rơm rạ đem đốt hoặc ngâm dầm để diệt nguồn sâu.

- Chăm sóc hợp lý.

- Sử dụng những loại thuốc phòng trừ như với sâu đục thân lúa bướm 2 chấm.

06 sauducthan5vachden.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam