Sáu kết luận vế mặc cảm tự ti

Sáu kết luận vế mặc cảm tự ti

Mọi sự so sánh - về thể chất, tinh thần, thương mại hay địa vị xã hội - nó gây cho ta cảm giác rằng mình kém cỏi, sẽ ảnh hưởng tai hại tới ta, nếu ta không có một thái độ nghiêm chỉnh, đúng đắn. Thái độ đó là vui vẻ nhìn nhận rằng mình kém cỏi, rồi lại bắt đầu cải tiến mình hăng hái hơn nữa.

Mình có bằng người ta được không, chuyện ó là phụ. Lí tưởng của ta là phát triển những khả năng của ta tới cái mức tối đa. Quyết định như vậy rồi thì không để cho lòng ta hoang mang, ưu tư về bất kì một cái gì nữa.

Sự phân tích vắn tắt mặc cảm tự ti mà tôi mới trình bày trên, cho chúng ta rút được sáu kết luận này:

1. Hầu hết mọi người, dù là nhân vật quan trọng hay không, đều có ít nhiều mặc cảm tự ti từ hồi trẻ.

2. Mặc cảm đó là hậu quả tự nhiên khi người ta tự so sánh với người khác.

3. Trong vài trường hợp, nếu ta không để ý tới mặc cảm đó thì tự nó biến đi.

4. Trong cách trường hợp khác, nó gây cho ta một mối hận ngấm ngầm, chua chát. Mối hận này ảnh hưởng tai hại tới tinh thần và bộ thần kinh của ta. Nó là một thứ sợ sệt.

5. Mặc cảm đó nếu biết trị một cách hợp lí thì có thể có tác động tốt.

6. Có một thái độ tinh thần giúp ta trị được mặc cảm đó.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com