Sáu cố đô lớn của Trưng Quốc là những thành phố nào?

Sáu cố đô lớn của Trưng Quốc là những thành phố nào?

Trung Quốc là một trong bốn nước có nền văn minh cổ xưa của thế giới và trong lịch sử đã từng xuất hiện những nền văn hóa rực rỡ. Bắc Kinh, Tây An, Lạc Dương, Khai Phong, Hàm Châu, Nam Kinh là sáu cố đô lớn của Trung Quốc.

Bắc Kinh là kinh đô của bốn triều đại Kim, Nguyên, Minh, Thanh kéo dài hơn 800 năm.

Tại Tây An bắt đầu từ đời Tây Chu trước sau đã có mười hai vương triều định đô là: Tần, Tây Hán, Tân Mãng, Tây Tấn, Tiền Triệu, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, Đường. Với tổng cộng hơn một nghìn năm được chọn làm kinh đô, đứng đầu về mặt thời gian trong lịch sử các cố đô Trung Quốc, Tây An được gọi là "thập nhị kinh đô" đô mười hai triều).

Đất Lạc Dương từ đời Đông Chu, trước sau hơn 930 năm đã có chín vương triều tới định đô là: Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, Tùy, Đường, Hậu Lương, Hậu Đường, được gọi là "cửu triều danh đô" (kinh đô nổi tiếng của chín triều đại).

Ở Khai Phong từ nước Ngụy thời Chiến Quốc trở về sau đã có bảy vương triều dựng đô: Hậu Lương, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, Bắc Tấn, Kim. Vì thế được gọi là "thất triều đô hội" (nơi đô hội của bảy triều đại).

Hàng Châu là đô thành của hai vương triều nước Ngô, Việt trong thời kì mười sáu nước và Nam Tống.

Nam Kinh từ triều Đông Ngô đời Tam Quốc trở về sau có mười triều đại đến dựng đô: Đông Tấn, Tống thời Nam Triều, Tề, Lương, Trần, Nam Đường thời Ngũ Đại, Minh, Thái Bình thiên quốc, Trung Hoa dân quốc. Cho nên được gọi là "thập triều đô hội" (nơi đô hội của mười triều đại).

VƯƠNG THÁNH LƯƠNG

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!