Rầy lưng trắng

Rầy lưng trắng

Sogatella furcifera Horvath

Gây hại cùng với rầy nâu nhưng trong cùng lứa thì rầy lưng trắng phát sinh rộ sớm hơn. Rầy non có màu trắng hoặc nền trắng cùng các vết xám đậm. Thường hại nặng trên các giống lúa nhiễm rầy, lúa lai, thâm canh cao, bón nhiều đạm, ruộng lúa cấy dày, rậm rạp. Rầy lưng trắng thường có mật độ cao, gây hại nặng vào giai đoạn giai đoạn lúa làm đòng. ở vùng lúa đồng bằng sông Hồng một năm có 6-7 lứa. Quan trọng là lứa tháng 4 và cuối tháng 8 đầu tháng 9 trùng với các giai đoạn trên.

06 raylungtrang-1.jpg
06-raylungtrang-2.jpg
  • PHÒNG TRỪ

- Sử dụng giống kháng

- Cấy dày vừa phải

- Bón phân cân đối

- Thả vịt vào ruộng lúa diệt rầy

- Thường xuyên điều tra đồng ruộng khi phát hiện mật độ rầy cám từ 18

- 20 con/khóm lúa phải phun thuốc.

- Dùng thuốc Bassa 50EC, Mipcin 20WP, Trebon 20ND, Regent 800WG...

- Khi phun rạch hàng lúa để phun. Nếu dùng Actara 25WG thì không cần rạch hàng lúa.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam