Quyết tâm

Quyết tâm

Số phận cũng có thể bị khuất phục trước quyết tâm của con người. Khi chúng ta đã có quyết tâm, đồng thời tin tưởng vào khả năng thực hiện công việc của mình, thì sức mạnh của lòng quyết tâm sẽ đẩy bạn về phía hiện thực.

Cho dù bạn hiện đang ở vào hoàn cảnh tồi tệ thế nào cũng không nên để hoàn cảnh đánh gục mà cần cố gắng để đạt đến mục tiêu, thách thức với mục tiêu lớn hơn. Khi bạn làm như vậy là đã từng bước một bước tới con đường thành công rồi đấy.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!