Vào hè

Vào hè.

(Thơ cổ)

Đàn ta, tay gảy khúc Nam nghe

Ai xui con cuốc gọi vào hè.
Cái nóng nung người, nóng nóng ghê!
Ngõ trước, vườn sau um những cỏ.
Vàng phai, thắm nhạt ngán cho huê.
Đầu cành kiếm bạn, oanh xao xác.
Trong tối đua bay, đóm lập lòe
May được nồm nam cơn gió thổi.
Đàn ta, ta gảy khúc Nam nghe.

Đại ý

Bài thơ này tả cái cảnh mùa hè: hai câu mở đầu nói mùa hè nóng nực lắm, tiếng cuốc kêu khắc khoải; bốn câu giữa nói hẳn vào bài: cây cối um tùm, hoa nhạt sắc gần tàn, oanh kêu xao xác, đom đóm lập lòe. Hai câu cuối đóng bài nói mùa hè mà được cơn gió mát thổi thì lấy làm sung sướng lắm.

Giải nghĩa

- Vào hè = bắt đầu mùa hè, đối với ra hè là hết mùa hè.

- Oanh = chim vàng anh.

- Nồm nam = gió thổi hướng đông nam lại.

- Gảy khúc Nam = đây nói bài đàn hát cổ về gió phương nam thổi.

cuốc gọi = quấc kêu.

- nung = đốt.

- thắm = đỏ.

- nhạt = lạt.

- cành = nhành.

- lập lòe = lập lòa.

- Đàn = đờn.

- gảy = khảy.

Có thể bạn muốn xem