Mùa thu ngồi câu cá

Mùa thu ngồi câu cá.

(Thơ cổ)

Bài học thuộc lòng.

Mùa thu câu cá


Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc, theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.

Từng mây lơ lửng, trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo.

Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,

Cá đâu đợp động dưới chân bèo.

YÊN ĐỔ

Đại ý

Bài này tả cái cảnh một ông già, đang ngồi trong chiếc thuyền con mà câu cá ở dưới ao. Trời xanh, nước biếc, lá vàng rụng, gió hiu hiu thổi là cái cảnh mùa thu; tựa gối, ôm cần, khách vắng là cái cảnh nhàn hạ.

Giải nghĩa

- Trong veo = trong suốt. - Làn = gợn nước theo chiều gió đưa về một ngả nào. - Đưa vèo = lá rụng xuống mặt nước, gió thổi chạy nhanh như thuyền.

Có thể bạn muốn xem