Chớ nên ham mê cờ bạc

Chớ nên ham mê cờ bạc.

Tính ham mê cờ bạc là một tính rất xấu, nó làm cho người ta phải nhiêu sự thiệt hại và mất cả phẩm giá. Ai đã mắc phải tính xấu ấy thì chẳng mấy người tránh khỏi sự nghèo khổ túng bấn, rồi sinh ra gian lận điên đảo, vì cờ bạc là một cách ăn chơi tổn hại nhiêu tiên. Họa là mới có khi được, mà được thì xa phí hết ngay, còn khi thua thì nhiêu, mà thua mãi thì thành ra công nợ, có khi đến nỗi vong gia thất thổ, phải đi ăn mày ăn xin, ăn trộm ăn cắp, làm những điêu hèn hạ xấu xa. Đã cờ bạc thì còn danh giá gì! Dẫu ông gì bà gì, mà đã ngồi vào đám bạc, thì cũng thành ra đê tiện. Ai cũng gọi là con bạc, đồ cờ bạc.

Vì cờ bạc mà phải đi ăn mày

Bởi thế cho nên các anh phải giữ gìn, đừng bắt chước những phường cờ bạc, đừng có tập nhiễm lấy cái thói xấu ấy.

Giải nghĩa

- Gian lận = giả dối để lừa đảo người ta.

- Điên đảo = gian dối, lật lọng.

- Xa phí = chi tiêu hoang toàng vô ích.

- Vong gia thất thổ = mất nhà mất ruộng.

- Tập nhiễm = tập quen, không bỏ được.

- Họa là = may.

- Hèn hạ = đê tiện.

- Con bạc = bợm bạc.

Có thể bạn muốn xem