Đi chợ tính tiền

Đi chợ tính tiền.

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng.

Đi chợ tính tiền

Một quan tiền tốt mang đi,

Nàng mua những gì mà tính chẳng ra.

Thoạt tiên mua ba tiền gà,

Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.

Trở lại mua sáu đồng cau,

Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.

Có gì mà tính chẳng thông?

Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng chè tươi.

Ba mươi đồng rượu, chàng ơi,

Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng vàng.

Hai chén nước mắm rõ ràng,

Hai bảy mười bốn, kẻo chàng hồ nghi.

Hai mươi mốt đồng bột nấu chè,

Mười đồng nải chuối, chẵn thì một quan.

</poem>

Giải nghĩa

-Tiền tốt = tiền tiêu được. - Vàng = đồ làm bằng giấy cúng rồi đốt đi. - Hồ nghi = ngờ vực, không biết rõ.

Có thể bạn muốn xem