Quốc văn Giáo khoa thư lớp sơ đẳng

Trang-bia-quoc-van-giao-khoa-thu-lop-so-dang-1938.jpg

Mục lục

 1. Đi học phải đúng giờ
 2. Ai ơi chớ vội khoe mình
 3. Lòng thảo hiếm có
 4. Lòng kính yêu chị
 5. Lời khuyên con
 6. Anh nói khoác
 7. Cái lưỡi
 8. Thương người như thể thương thân
 9. Con chồn và con gà trống
 10. Người say rượu
 11. Người nghiện thuốc phiện
 12. Công việc nhà nông quanh năm
 13. Công việc nhà nông quanh năm (tiếp theo)
 14. Làm con phải cho dễ dạy
 15. Chớ nên ham mê cờ bạc
 16. Kính đeo mắt
 17. Có học phải có hạnh
 18. Ăn chơi và buôn bán quanh năm
 19. Người đi đường với con chó
 20. Không nên hành hạ loài vật
 21. Không nên phá tổ chim
 22. Một người anh tốt
 23. Không nên báo thù
 24. Đạo bằng hữu phải cho có thủy chung
 25. Lính thú đời xưa (Lúc ra đi - Bài 1)
 26. Lính thú đời xưa (Lúc đóng đồn - Bài 2)
 27. Không tham của người
 28. Không vì tiền mà làm điều phi nghĩa
 29. Quả bứa
 30. Bảo cử là gì?
 31. Thơ cái nón
 32. Con hổ và con chuột nhắt
 33. Ông Chu Văn An
 34. Một người khoan hòa và thuần hậu
 35. Cái thú nhà quê và cái thú kẻ chợ
 36. Kẻ ở người đi
 37. Không nên khinh những nghề lao lực
 38. Rắn đầu biếng học
 39. Thư từ
 40. Chuyện người thợ đá có lương tâm
 41. Chuyện anh em học Điền
 42. Chuyện anh em học Điền (tiếp theo)
 43. Sự lợi ích của xe lửa
 44. Nhà ga
 45. Con ngựa khôn ngoan
 46. Răn kẻ tham
 47. Khuyên về làm ruộng
 48. Có chí thì nên
 49. Một ông quan thanh liêm
 50. Thơ con mèo
 51. Con chó và miếng thịt
 52. Đức Khổng Tử
 53. Ông Mạnh Tử
 54. Vì nhớ mà buồn
 55. Con rùa và con chuột
 56. Vào hè
 57. Con mèo và con chuột
 58. Mùa thu ngồi câu cá
 59. Mỹ thuật
 60. Buôn bán phải thật thà
 61. Hai anh em
 62. Ông Tô Hiến Thành
 63. Thơ thằng mõ (anh seo, xâu)
 64. Thơ cái chổi
 65. Đời người (Quốc văn Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)
 66. Ông nguyễn văn Hiếu
 67. Đi chợ tính tiền
 68. Chuyện Lưu Bình Dương Lễ
 69. Chí làm trai
 70. Cần phải giữ tính hạnh của mình
 71. Thác Khône
 72. Xứ Cao Mên
 73. Xứ Cao Mên (bài nối)
 74. Thành Nam Vang
 75. Huế
 76. Tế Nam giao
 77. Hồ Hoàn Kiếm
 78. Sài Gòn
 79. Chợ Lớn
 80. Cách giao thông
 81. Một tấm lòng từ thiện
 82. Một tấm lòng từ thiện (tiếp theo)
 83. Cách sửa mình

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!