Thư gửi mừng thầy học

THƯ GỬI MỪNG THẦY HỌC

Bỏ thư vào thùng

Ngày tháng năm

Thưa thầy,

Năm mới, con ở nhà được chúc mừng cha mẹ con. Con tiếc không được gần thầy để chúc mừng thầy.

Con còn bé dại, chưa biết viết thư thế nào cho hay. Con chỉ biết chúc thầy được mạnh khỏe, sống lâu, cũng như con đã chúc cho cha mẹ con vậy. Nhân dịp (nhịp) con lại xin hứa cùng thầy rằng: năm nay con hết sức học hành và không bao giờ dám quên công phu khó nhọc thầy dạy dỗ chúng con.

Học trò kính lạy:

Nguyễn văn

Giải nghĩa

Mừng tuổi = mừng ai được thêm một tuổi ngày mồng một đầu năm.

Hứa = nhận làm một việc hay nhận cho cái gì.