Người đi buôn thật thà

NGƯỜI ĐI BUÔN THẬT THÀ

Cửa hàng tạp hóa

Anh Thương, từ khi đậu được bằng việt nam [Việt Nam] sơ học rồi không học nữa, ở nhà coi hàng giúp mẹ. Sau đi làm công cho một cửa hàng to(1), để học nghề buôn bán. Khi đã sành nghề rồi, anh ta mới về mở một cửa hàng buôn bán đồ tạp hoá.

Anh ta đi buôn, biết lấy điều cẩn thận, thật thà làm đầu. Tuy thấy hàng hoá bán chạy, có nhiều người đến mua nhưng không bao giờ anh ta giở lối gian ngoa để tham lấy nhiều lợi. Các bạn hàng thấy vậy, ai cũng tin bụng thật thà của anh Thương, mà đến mua rất đông. Bởi vậy cái cửa hàng(2) của anh ta phát đạt và thịnh vượng lắm

(1) tiệm lớn. - (2) tiệm.

Giải nghĩa

Việt Nam sơ học = đây là bằng của những học trò học hết bậc sơ đẳng ra thi.

Tạp hoá = hàng vặt, đủ các thứ cần dùng của người ta.

Gian ngoa = cách điên đảo, giả dối.

Phát đạt = buôn bán chạy, được nhiều lãi.

Có thể bạn muốn xem