Nên giúp đỡ lẫn nhau

NÊN GIÚP ĐỠ LẪN NHAU

Hai cậu bé kéo xe giúp ông lão

Trời nắng to. Đường thì dốc. Một ông lão đẩy cái xe lợn(1). Trên cái xe có ba bốn con lợn to, chân trói, bụng phơi và mồm kêu eng éc. Ông lão cố đẩy cái xe, mặt đỏ bừng, mồ hôi chẩy, mà xe vẫn không thấy chuyển.

Mấy cậu bé đang chơi trên bờ đê, thấy thế, vội chạy tới, xúm lại, buộc dây vào đầu xe mà kéo hộ.

Xe lên khỏi dốc, ông lão cám ơn các cậu và các cậu cũng lấy làm vui lòng, vì đã giúp được việc cho người.

(1) heo.

Giải nghĩa

Xe lợn = thứ xe một bánh để chở lợn, gà và các đồ vặt. Chuyển = nhúc nhích, động đậy.