Mấy lời khuyên về vệ-sinh

MẤY LỜI KHUYÊN VỀ VỆ SINH

Mẹ bảo: Khi có mồ hôi chớ uống nước lã

Khi chơi đừng có chạy nhanh(1) lắm.

Khi mồ hôi chảy, chớ có uống nước lã, chớ có đứng chỗ luồng gió (gió lồng). Trời mưa ẩm ướt, chớ có chơi đùa dầm chân ở dưới nước.

Đi đường gặp mưa, quần áo có ướt phải thay ngay.

Những khi ngủ, phải đắp bụng, ăn uống phải có điều độ.

Khi ốm đau, không nên ăn đồ độc: có kiêng có lành.

(1) lanh.

Giải nghĩa

Luồng gió = lối gió thổi mạnh.

Kiêng = giữ không ăn hay không làm những cái gì có thể hại đến sức khỏe.