Mây và mưa

MÂY VÀ MƯA

Trời mưa

Khi ta nấu nồi nước, thì ta thấy hơi bốc lên nghi ngút như khói. Giá ta lấy cái vung úp lên trên miệng nồi một lát, thì thấy ở cái vung có giọt nước chảy xuống. Vậy mây ở trên trời cũng giống như hơi ở nồi nước. Nhưng mây là hơi nước ở sông, ở bể bốc lên, mà thành ra. Lúc đầu thì mây là những giọt nước nhỏ mà nhẹ, rồi dần dần(1) lên trên cao, gặp khí lạnh, hợp lại thành giọt nước lớn và nặng. Khi giọt nước nặng quá, thì rơi(2) xuống, thành ra mưa.

Nước mưa một phần thấm xuống đất, một phần chảy vào ao, vào ruộng, hay là chảy vào ngòi, vào sông, rồi lại ra bể.

(1) lần lần-(2) rớt.

Giải nghĩa

Nghi ngút = hơi bay khói bốc lên nhiều.

Vung = cái nắp đậy trên cái nồi.

Có thể bạn muốn xem