Hà Nội, kinh đô mới ngày nay

HÀ NỘI KINH ĐÔ MỚI NGÀY NAY

Một phố ở Hà Nội

Xưa kia, về đời quốc triều ta, thành Hà Nội cũng đã là kinh đô nước Nam [Việt Nam] rồi. Thời đó chỉ có một khu thành trong là dinh thự các quan, ngoài thì dân sự buôn bán, phố xá chật hẹp khúc khuỷu. Từ ngày nước Pháp sang bảo hộ đến nay, thành phố ấy đã mở mang rộng rãi ra nhiều.

Ở [Ngày nay] khu người bản xứ ở, thợ thuyền, buôn bán nay vẫn còn ở cùng với nhau thành từng nghề một như trước, nhưng đường đi đã mở rộng thêm ra, mà nhà cửa cũng đã xây thẳng hàng cho tiện đi lại và thoáng khí. Còn trong khu người tây [Pháp] ở thì có những đường rộng hai bên giồng (trồng) cây to và có các nhà lầu đẹp đẽ cùng các cửa hàng buôn trông rất là lộng lẫy. Trong thành phố, có vườn Bách thú, dinh quan Toàn quyền, trường Cao đẳng, một nhà hát, hai viện bảo tàng và nhiều vườn hoa trong có tượng hoặc đài kỷ niệm làm cho quang cảnh thêm vẻ đẹp ra.

Giải nghĩa

Dinh thự = nhà các quan to ở.

Lộng lẫy = sáng sủa, sạch sẽ mà có nhiều hàng bày trông rất đẹp mắt.

Viện bảo tàng = nhà để chứa những đồ quý hoặc đời nay hoặc đời xưa.

Có thể bạn muốn xem