Con chim với người làm ruộng

CON CHIM VỚI NGƯỜI LÀM RUỘNG

Chim hét ăn giun

Chim là loài ăn những côn trùng làm hại lúa. Nhờ có chim mới trừ được những giống ấy. Chim có thể đuổi bắt côn trùng ở trên không, hay nhặt (lặt)(1) nó ở luống cày. Chim chính là tuần ngoại của ta đó. Người làm tuần ngoại, thì chỉ giữ được kẻ trộm cắp hoa màu2 mà thôi, chứ chim làm tuần ngoại, thì mới giữ nổi các loài sâu bọ đâu đâu cũng vào lọt.

Vậy loài chim có ích cho nhà nông lắm. Chớ nên giết hại nó.

(1) lượm.- (2) đồ hoa quả.

Giải nghĩa

Côn trùng = nói chung các loài sâu bọ.

Trừ = làm mất đi, giết đi.

Tuần ngoại = tuần coi lúa má ở ngoài đồng.

Hoa màu = các thứ cây ăn được, trồng ở nơi cạn như: ngô, khoai, rau, đậu.

Có thể bạn muốn xem