Con cò mà đi ăn đêm

Con cò mà đi ăn đêm

(Cao dao) Bài học thuộc long.

Con cò mà đi ăn đêm
Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao,
Ông ơi, ông vớt tôi nao!
Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

Đại ý

Bài này mượn chuyện con cò mà ngụ ý luân lý rất cao. Con cò sa xuống nước, người ta bắt được sắp đem làm thịt, mà nó vẫn xin nấu bằng nước trong, để cho chết cũng được trong sạch. Cũng như người ta nghèo khó đi làm ăn lở sa cơ thất thế, bị phải tai nạn, nhưng bao giờ cũng giữ lấy tấm lòng trong sạch, không làm điều gì ô uế.

Giải nghĩa

Lộn cổ = rơi đâm đầu xuống.

Vớt = lôi ở dưới nước lên.

Xáo măng = nấu lẫn với măng để làm món đồ ăn.

Có thể bạn muốn xem