Cây sen

CÂY SEN (Ca dao) -- Bài học thuộc lòng

Đầm sen

Trong ‘’đầm’’, gì đẹp bằng sen,

Lá xanh, bông trắng, lại chen ‘’nhị vàng’’.

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Đại ý

Bài này nói cây sen mọc chỗ bùn mà vẫn giữ được hương thơm sắc đẹp. Cũng như người hiền, dẫu ở với người gian ác thế nào cũng không bỏ cái lòng ngay thẳng của mình.

Giải nghĩa

Đầm = vũng nước to mà không sâu.

Bông = cũng nghĩa như hoa.

Nhị = phần ở giữa cái hoa, thường có hương thơm. Có nơi gọi là nhụy.