Các cách đi thủy đi bộ

CÁC CÁCH ĐI THỦY ĐI BỘ

Xe lửa đỗ ở ga

Đời bây giờ, người ta đi lại thật lắm cách. Chẳng những đi chân, đi cáng, đi ngựa như xưa thôi, lại còn đi xe tay, xe ngựa, xe đạp, xe hơi, xe máy, xe điện, xe lửa. Ây là các cách đi bộ. Còn đi thủy, thì chẳng những thuyền(1) chèo, thuyền buồm, bè mảng mà thôi, người ta lại còn đi tàu thủy, chạy bằng hơi bằng máy, rất mau nữa.

Ây đường bộ, đường thủy, đã có lắm cách tài giỏi và mau chóng như thế, mà người ta còn cho là thường. Nên người ta lại chế ra thứ máy bay, bay bổng trên trời như chim; tàu lặn, lặn ngầm dưới nước như cá.

(1) ghe.

Giải nghĩa

Cáng = thứ võng có mui che ở trên.

Đường bộ = lối đi trên mặt đất.

Đường thủy = lối đi trên mặt nước.

Có thể bạn muốn xem