Bịnh ghẻ (tiếp theo)

BỊNH GHẺ (tiếp theo)

Bịnh ghẻ

Muốn không mắc phải bịnh ghẻ, thì ta chớ nên dùng những đồ đạc mà người có ghẻ đã dùng. Ta lại phải ở cho sạch sẽ, vì ở bẩn(1) thường sinh ra ghẻ lở. Bịnh ghẻ không nguy hiểm gì, nhưng ghê tởm lắm.

Ai mắc phải bịnh ấy, thì nên chữa ngay. Mà chữa thì phải lấy xà phòng đen và bàn chải cứng mà xát vào những chỗ ghẻ cho bật máu ra, rồi tắm rửa cho thật sạch. Đoạn lấy thuốc ghẻ mà bôi. Còn quần áo thay ra thì phải bỏ vào nước sôi mà nấu. Cứ làm như vậy, thì chẳng bao lâu khỏi (lành) ghẻ.

(1) dơ.

Giải nghĩa

Nguy hiểm = có thể hại đến sức khỏe hay tính mệnh.

Xà phòng = do tiếng tây savon mà ra. Xà phòng dùng để tắm giặt cho sạch.

Có thể bạn muốn xem