Bịnh ghẻ

BỊNH GHẺ

Bịnh ghẻ

Bịnh ghẻ là một bịnh ở ngoài da, do con ghẻ mà sinh ra.

Ai có bịnh ấy, thì lúc đầu ngứa ngáy, khó chịu. Sau thấy có những nốt (mụt), trước còn mọc ở kẽ tay, cổ tay, nếu không chữa ngay thì dần dần(1) lan ra khắp cả mình mẩy.

Bịnh ghẻ là một bịnh hay lây, nghĩa là có thể truyền người nọ sang người được. Người ta thường lây bịnh ấy, là vì hay ở chung chạ với người có ghẻ, hoặc chung chăn(2) chiếu, chung quần áo với họ.

(còn nữa)

(1) lần lần-(2) mền.

Giải nghĩa

Lan = ăn rộng mãi ra.

Chung chạ = ở lẫn với nhau.